REGMAR

Bokslutskommuniké 2020

1 oktober - 31 december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK

· Rörelseresultatet uppgick till -2 028 758 SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 028 758 SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK

1 januari - 31 december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 342 000 SEK

· Rörelseresultatet uppgick till -6 450 727 SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 453 650 SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,29 SEK

· Likvida medel 2020-12-31 20 119 163 SEK

Antal aktier

Bolaget har per 2020-12-31, 21 907 369 aktier.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2020.

Kommande rapporter

Delårsrapport Q1 2021 2021-05-27

Delårsrapport Q2 2021 2021-08-27

Delårsrapport Q3 2021 2021-11-26

Årsstämma

Årsstämman planeras till den 19 april 2021 i bolagets lokaler på Klammerdammsgatan 6 i Halmstad.

Årsredovisningen planeras vara tillgänglig på Bolagets hemsida 5 april 2021.

Väsentliga händelser under rapportperioden (2020-01-01 - 2020-12-31)

· En order på samples med ordervärde ca 300 000 SEK erhålls från ett av världens största sensorbolag

· Lansering andra generationen av EaZense, ett molnbaserat beröringsfritt sensorsystem för Vård & Omsorg

· Tecknar avtal med Mandalay Consulting OY, Finland

· Företrädesemission genomförd om ca 5,4 MSEK före emissionskostnader, tecknad till ca 500 procent

· EaZense registrerad som medicinskteknisk produkt klass 1 av Läkemedelsverket

· Certifiering av EaZense som en medicinskteknisk produkt klass 2 påbörjas

· Företrädesemission genomförd om ca 26 MSEK före emissionskostnader, tecknad till ca 211 procent

· Leverans av EaZense till äldreboende

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Raytelligence noteras på Stuttgart Börse, Tyskland

· Raytelligence blir partner i PICTA-projektet Autumn Leaves för förbättrad falldetektion i nära vård

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

[email protected]

070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2021 kl 07.30 CET.

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90