Bokslutskommuniké 2018

1 juli - 31 december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 93 808 SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till - 1 939 081 SEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 1 939 296 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till - 0,23 SEK

1 januari - 31 december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 93 808 SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till - 3 223 751 SEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 3 224 176 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till - 0,39 SEK

Antal aktier

Bolaget har per 2018-12-31, 8 215 543 aktier.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2018.

Kommande rapporter

Delårsrapport Q1 2019            2019-05-14 (ändrat datum)
Delårsrapport Q2 2019            2019-08-13 (ändrat datum)
Delårsrapport Q3 2019            2019-11-12 (ändrat datum)

Årsstämma

Årsstämman planeras till den 18 april 2019 i bolagets lokaler på Klammerdammsgatan 6 i Halmstad.
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och NGM Nordic MTF's hemsidor 26 Mars 2019.

Väsentliga händelser under rapportperioden (2018-01-01 - 2018-12-31)

  • Två pilotinstallationer pågår, en i Holland och en i Tyskland

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Beslut att utveckla tjänsteplattformen RayZense

2019-02-19

För frågor hänvisas till VD Per-Arne Viberg:
[email protected]
0702-20 33 82

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019 kl 08.45 CET.

Om Raytelligence AB (publ)
Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90