REGMAR

Besked om samarbetet med ett tyskt sensorbolag

Som vi tidigare meddelat har vi under lång tid haft ett samarbete med ett stort tyskt sensorbolag, där vi levererat s.k. "samples" som underlag för ett gemensamt utvecklingsprojekt. Något som sensorbolaget har varit mycket nöjda med.

Coronakrisen har påverkat sensorbolaget negativt och de har i dag meddelat nya direktiv från högsta ledningen att pausa projektet. Anledningen till att projektet pausas säger sensorbolaget är att de fått direktiv att fokusera på befintliga produkter för att komma i kapp finansiellt.

Raytelligence kommer i och med detta besked att satsa ännu mer på hälso- och sjukvård, då det är där vårt fokus i bolaget alltid har legat. Den sensor vi själva har utvecklat för industrisektorn kommer att säljas i våra egna kanaler och ev. via distributörer.

Även om detta är ett negativt besked på kort sikt så är det skönt att få ett besked i frågan, både för oss och våra ägare. säger VD Klas Arvidson

För frågor Raytelligence hänvisas till:

Klas Arvidson

[email protected]

0704-16 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 jul1 2020 kl 13.45 CET.

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Bifogade filer

PR-2020-07-29.pdf

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90