REGMAR

Plexian vidtar rättsliga åtgärder mot Norberg & Partner

Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") har idag beslutat att vidta rättsliga åtgärder gentemot Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) ("Norberg & Partner") för att Norberg & Partner inte betalat utestående teckningslikvid om ca 12,5 MSEK i den nyemission som offentliggjordes den 1 april 2022.

Bolaget publicerade pressmeddelande den 1 april 2022 om att Bolaget genomfört en riktad nyemission om 5 274 261 aktier till Norberg & Partner mot en teckningslikvid om cirka 25 MSEK. Likviddag för betalning av 50 procent av teckningslikviden var den 15 juni 2022. Återstående 50 procent av teckningslikviden skulle senast betalas den 31 augusti 2022.

Teckningslikviden med likviddag den 15 juni 2022 mottogs av Bolaget enligt plan. Norberg & Partner har meddelat att Norberg & Partner inte avser betala återstående teckningslikvid om ca 12,5 MSEK med likviddag den 31 augusti 2022. Mot bakgrund av detta har styrelsen för Plexian, efter att ha uttömt möjligheterna för dialog, idag beslutat att vidta rättsliga åtgärder mot Norberg & Partner. Plexian ämnar att löpande uppdatera om händelseförloppet allteftersom det utvecklas.

För ytterligare information kontakta:
Staffan Mattson, CEO, Plexian, [email protected]

Denna information är sådan information som Plexian AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2022, klockan 10.15 CEST.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom "open banking". Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge.


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]