Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2022 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Årsstämma 2023 ÅRSSTÄMMA
Halvårsrapport 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT

Om Plexian

Webbplats
www.plexian.se

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]