Pressmeddelanden

REG MAR
Plexian rekryterar säljare från Twilio Malmö 27 mars 2023: Det Malmöbaserade fintech-bolaget Plexian rekryterar Sarah-Louise Fristedt till att arbeta med bolagets sälj- och affärsutveckling. Sarah-Louise kommer senast...
REG
Plexian tillförs ca 4,3 MSEK genom fulltecknade nyemissioner till de investerare som ingått garantiåtaganden avseende inlösen av teckningsoptioner av serie TO 7 Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i de två nyemissionerna som Bolagets extra bolagsstämma beslutade om den 17 mars 2023 och som riktas till...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Plexian den 17 mars 2023 Extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget"), ägde rum idag den 17 mars 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Samtliga...
REG
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PLEXIAN AB (PUBL) Styrelsen för Plexian AB (publ), org.nr. 559109-0559 ("Bolaget") kallar härmed aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma den 17 mars 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gust...
REG
Plexian kallar till extra bolagsstämma för beslut om riktade nyemissioner till de investerare som ingått garantiåtaganden avseende inlösen av teckningsoptioner av serie TO 7 Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har idag föreslagit extra bolagsstämman att besluta om en riktad nyemission om högst ca 3,1 MSEK till ett antal privat...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) den 24 februari 2023 Extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) ("Bolaget"), ägde rum idag den 24 februari 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Samtliga beslut fatta...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Årsstämma 2023 ÅRSSTÄMMA
Halvårsrapport 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT

Om Plexian

Webbplats
www.plexian.se

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]