Pressmeddelanden

Plexian ger viktig uppdatering angående pågående finansiell tvist med finsk betalkortsleverantör Plexian tillkännager idag en väsentlig uppdatering rörande företagets pågående finansiella och juridiska utmaningar. Denna uppdatering följer på en serie komplexa händelser som u...
REG MAR
Per-Olov Carlsson lämnar Plexians styrelse på egen begäran Per-Olov Carlsson avgår som styrelseledamot i Plexian med omedelbar verkan på grund av personliga skäl. Plexians styrelse består därmed av ledamöterna Johan Ahlkvist och styrelse...
REG
Plexian AB offentliggör bokslutskommuniké för 2023 Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommunikén för 2023. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida...
REG
Kallelse till extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) Aktieägarna i Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559, kallas till extra bolagsstämma den 25 april 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, i Malmö.
REG
Plexian flyttar fram publicering av bokslutskommuniké Styrelsen i Plexian AB (publ) ("Bolaget") har beslutat att flytta fram tidpunkten för publicering av bokslutskommuniké och rapport för det fjärde kvartalet 2023 till den 27 mars...
REG MAR
Plexian beslutar om extraordinär nedskrivning av värdet på tillgångar Styrelsen i Plexian har idag fattat beslutet att göra en extraordinär nedskrivning av det bokförda värdet på plattformen EDGE. Beslutet följer av en samlad bedömning av plattform...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Extra bolagsstämma Övrig händelse
Delårsrapport Q1 2024 Delårsrapport
Årsredovisning 2023 Årsredovisning
Årsstämma 2024 Årsstämma
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké 2024 Bokslutskommuniké

Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]