REGMAR

Plexian tecknar avtal med Baresso

Malmö 29 december 2022: Fintechbolaget Plexian har tecknat ett samarbetsavtal med  Baresso.se, en av Sveriges ledande e-handlare inom hår- och skönhetsvård. Avtalet innebär att Plexian kommer att hjälpa Baresso att bygga fortsatt lojalitet gentemot sina kunder genom personliga rekommendationer och fördelaktiga erbjudanden baserat på analys av transaktionsdata i plattformen Edge.

I första skedet kommer de rekommendationer som görs att omfatta Baressos egna produkter, men planen är att inom kort även kunna inkludera produkter från andra aktörer som använder Plexians lösningar.

  • Vi är väldigt glada över att Baresso valt oss som partner och att de gett oss förtroendet att fortsätta utveckla och modernisera deras lojalitetsprogram. Återkommande kunder är oerhört viktigt för alla företag av många anledningar, inte minst då de generellt sett genererar högre intäkter till företaget än nya kunder. Genom att integrera vår plattform Edge med Baressos befintliga system, kommer vi att kunna automatisera många av de processer som tidigare varit manuella, driva nya kunder och - inte minst - arbeta för ökad kundretention och lojalitet, säger Fredrik Knutsson, vice VD och CCO på Plexian.

Genom integration med Qliro i utcheckningsstadiet, ger Plexians lösning Baressos kunder en smidigare och mer personlig köpupplevelse genom rekommendationer av träffsäker relevans.

  • Konsumenter idag söker det personliga. Det är viktigare än någonsin att de känner sig sedda då de dagligen möts av spam och dåliga erbjudanden om saker de redan köpt eller inte är intresserade av. Detta är den främsta anledningen till att generiska lösningar som endast bygger på rabatter inte fungerar, säger Fredrik Knutsson. 

Baressos kundbas på uppskattningsvis 200 000 personer består huvudsakligen av slutkonsumenter men även av yrkesverksamma. Avtalet med Plexian kommer att omfatta bägge områden.

  • Vi är stolta över att kunna säga att vi fortsätter att växa även i en tid som innebär utmaningar för många företag såväl som e-handeln i stort. För att säkerställa fortsatt tillväxt kommer vi nu att satsa på att tillsammans med Plexian bygga än mer lojalitet gentemot våra kunder, befintliga såväl som nya. Att våra kunder är nöjda är absolut högst prioritet för oss. Det är kunderna som utgör grunden för vårt företag, därför är det följaktligen oerhört viktigt för oss att alltid sätta just kunden i centrum, säger Tomas Baresso, VD på Baresso.

Planerad lansering för samarbetet är under våren 2023.

Denna information är sådan som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2022 08.45 CET.


Pressbilder:
Fredrik Knutsson, vice VD och CCO Plexian:
https://www.dropbox.com/s/4m67clq2mdkisso/Fredrik%20Knutsson.jpeg?dl=0

Thomas Baresso, VD Baresso
https://www.dropbox.com/s/z3zjj0lst3ciswb/Tomas%20Baresso.jpg?dl=0

För mer information:
Fredrik Knutsson, vice VD och CCO, Plexian
T: +46 (0) 760 00 56 23
E: [email protected]

Lovisa Fredriksson, presskontakt
T: +46 (0) 734 33 31 10
E: [email protected]

Om Plexian:
Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge. För mer information, se www.plexian.se

Om Baresso:

Baresso grundades år 1991 i Stockholm. Idag finns det 7 etablerade salonger belägna i Stockholm, Västerås och Nyköping. År 2006 grundades Baresso.se som idag är en av Sveriges ledande e-handelsplatser för hår- och skönhetsvård till yrkesverksamma såväl som konsumenter. För mer information, se www.baresso.se

Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]