Plexian rekryterar Compliance Officer/Legal Counsel

Fintechbolaget Plexian har rekryterat Kristin Asgermyr i rollen som ansvarig för bolagets Legal & Compliance-funktion.

Kristin har en mångårig och djup erfarenhet inom områdena affärsjuridik och compliance, främst inom bank- och finansverksamhet men även från advokatbyrå.

Kristins tidigare erfarenhet som Head of Legal respektive Chief Compliance Officer på Ikano Bank och liknande tjänster på Sparbanken Öresund och Sparbanken Finn är mycket värdefulla för Plexian i den fas som bolaget nu befinner sig i. På Ikano Bank byggde Kristin upp bankens interna compliancefunktion med medarbetare vid bankens huvudkontor och bankens större filialer.

"Vi är mycket glada för att ha hittat en person med Kristins kompetens som dessutom delar såväl våra värderingar som våra visioner om Plexians utvecklingsmöjligheter. Kristin har en bakgrund som gör att jag känner mig trygg i att hon vet vad som behövs för att aktivt kunna bidra till att Plexian utvecklas på rätt sätt inte bara inom sitt eget ansvarsområde," säger Staffan Mattson, VD för Plexian.

"Jag ser fram emot att bidra på resan att fortsätta utveckla Plexian, till dess fulla potential. Min breda kompetens och långa erfarenhet av arbete med affärsjuridik och regelefterlevnad i finansiell sektor kommer komma till stor nytta här", säger Kristin Asgermyr.

3 mars 2022

För ytterligare information kontakta:
Staffan Mattson, CEO, Plexian,[email protected]

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom "open banking". Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, till användare av det egenutvecklade betalkortet Edge VISA. Kortet erbjuds i både virtuell och fysisk form och möjliggör datainsamling baserad på äkta transaktionsdata. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen har Plexian överenskommelser med merchants om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till Edge.


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]