Plexian och Skånes Fotbollförbund ingår avtal för ett stärkt föreningsliv

Fintechbolaget Plexian AB ("Plexian") har idag ingått ett avtal med Skånes Fotbollförbund ("SkFF"). Samarbetet innebär att parterna tillsammans avser hjälpa det lokala föreningslivet genom att skapa ett koncept där de cirka 350 fotbollsklubbarna i Skåne, som tillsammans har cirka 50 000 licensierade spelare, och deras familjer samt andra till klubben och spelaren närstående erbjuds tillgång till Plexians lojalitetsplattform Edge med det gemensamma målet att stärka föreningarnas ekonomi.

Det lokala föreningslivet har varit, och är fortfarande, negativt påverkat av Covid-19-pandemin och därmed har även ekonomin för föreningarna påverkats negativt. Fintechbolaget Plexian har utvecklat betalningsplattformen Edge som använder transaktionsdata för att skapa verkligt relevanta kampanjer för alla användare. Edge gör kampanjerna tillgängliga via alla kanaler, både digitala och fysiska och betalning sker genom Edge Visa.

Plexian och SkFF har nu etablerat ett samarbete där Edge-plattformen ska erbjudas till de anslutna fotbollsföreningarna och deras medlemmar. Syftet är att stärka föreningarna och deras medlemmar genom att skapa möjligheter till bra erbjudanden som gör att föreningarna kan få ökade intäkter och medlemmarna fler bra erbjudanden.

Konceptet baseras på attraktiva erbjudanden från partners till den lokala fotbollsföreningen, fotbollsförbundet eller Plexian, som riktas till föreningsmedlemmarna och deras närstående. När betalning sker med Edge-kortet skapas dessutom en intäkt som tillfaller den förening medlemmen har valt att koppla sig till och därmed stödja.

I det första steget kommer ett pilotprojekt att genomföras med ett mindre antal föreningar, för att i nästa fas kunna rullas ut till samtliga skånska fotbollsföreningar som vill ansluta sig. Totalt finns cirka 350 anslutna fotbollsföreningar som tillsammans har cirka 50 000 licensierade spelare. Även närstående till de licensierade spelarna kommer att kunna nyttja Edge och därmed stödja den förening de själv väljer.

"Självklart känns det här som en otroligt rolig och spännande möjlighet. Det är få företag eller organisationer som har så hög grad av medlemmar med kärlek till varumärket eller aktiviteten, som just idrottsföreningar. För oss på Plexian är det mycket inspirerande att kunna bidra till att förbättra förutsättningarna för en god dialog mellan klubbarna, deras medlemmar och supporters, men också med deras sponsorer och partners. Vi lägger också ytterligare en avgörande bit i vårt pussel att bygga ett starkt fundament för vår Edge-plattform. Fotbollen som ligger nära hjärtat och passionen kompletterar boendet och dagligvaruhandeln som också utgör mycket stora delar av våra användares vardag.", kommenterar Staffan Mattson, VD på Plexian.

"Det känns väldigt spännande att kunna ta detta steg och ge våra medlemmar - föreningarna - möjligheten att etablera nya möjligheter att finansiera sina verksamheter och dessutom ge deras medlemmar bra erbjudanden. Möjligheten för en fotbollsfamilj att helt plötsligt kunna få personligt riktade erbjudanden baserat på köpmönster och samtidigt stödja den lokala fotbollsföreningen känns väldigt bra", kommenterar Peter Ekvall, VD på Skånes Fotbollförbund.

Denna information är information som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2021 kl. 12.30.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]. Plexians aktie handlas sedan april 2021 på First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Mattson, VD Plexian AB (publ)
E-post: [email protected]

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom "open banking". Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, till användare av det egenutvecklade betalkortet Edge VISA. Kortet erbjuds i både virtuell och fysisk form och möjliggör datainsamling baserad på äkta transaktionsdata. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen har Plexian överenskommelser med merchants om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till Edge.


Om Plexian

Webbplats
www.plexian.se

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]