Plexian och Hub Park skriver avsiktsförklaring för integration av digital valuta

Fintechbolaget Plexian AB ("Plexian") har ingått avsiktsförklaring med Hub Park AB. Parternas avsikt är att undersöka möjligheterna att implementera Plexians Edge plattform i Hub Parks befintliga och kommande etableringar.

Plexian och Hub Park har under en tid fört diskussioner och förhandlingar om att Plexian ska bidra med teknisk kompetens och innovation för att på så sätt ytterligare förbättra Hub Parks erbjudande. Avsikten är att tillsammans undersöka möjligheterna att integrera Plexians Edge-moduler, bland annat DC-teknologi (Digital Currency), med kapaciteten att erbjuda en egen digital valuta och digital live-shopping på Hub Parks etableringar.

"Självklart känns det här som ett otroligt roligt och spännande projekt. Det är få företag eller organisationer som är så innovativa och modiga som just Hub Park och jag är därför inte förvånad över hur snabbt de såg möjligheterna i vårt förslag", kommenterar Staffan Mattson, VD på Plexian.

"Det känns väldigt spännande att kunna ta detta steg och ge våra kunder access till en lösning som verkligen ligger i framkant. Det är ett av våra viktigaste strategiska mål, att ständigt sträva efter att utveckla våra erbjudanden och tjänster så att de kan bli en accelerator i en hållbar omställning", kommenterar Tomas Strandberg, VD Hub Park.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]. Plexians aktie handlas sedan april 2021 på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Mattson, VD Plexian AB (publ)
E-post: [email protected]

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom "open banking". Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge.


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]