REGMAR

Plexian och Fitness24Seven avslutar samarbetsavtal

Fintechbolaget Plexian AB och Fitness 24 Seven AB meddelar härmed att parterna beslutat avsluta det befintliga samarbetsavtalet. Parterna har gemensamt konstaterat att de tekniska förutsättningarna kopplade till in- och utpasseringar på alla Fitness 24 Sevens gym som varit förutsättningen för en tillfredsställande lansering av det tilltänkta lojalitetsprogrammet för närvarande inte föreligger.

Till följd av det avslutade samarbetsavtalet kommer Plexian att frigöra resurser för att kunna genomföra andra affärsmöjligheter som bolaget redan arbetar med.

"Det känns givetvis tråkigt att avsluta vårt samarbetsavtal men dessvärre finns inte längre tekniska möjligheter att genomföra våra planer så som det var tänkt. Vi är dock positiva inför framtiden och kommer fokusera ännu mer på att bygga mervärden och kundlojalitet tillsammans med våra andra partners.", kommenterar Staffan Mattson, VD på Plexian.

För ytterligare information kontakta:
Staffan Mattson, CEO, Plexian, [email protected]

Denna information är sådan information som Plexian AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2021, klockan 9.15 CEST.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades under 2017 med ett stort fokus på kunden baserat på affärsmöjligheter skapade genom open banking. Bolaget har utvecklat en transaktionsbaserad lojalitetsplattform - Edge - en försäljningsdrivande lojalitetsplattform som genererar erbjudanden åt kunder som använder det till plattformen hörande Visabetalkortet för sina betalningar. Den data som transaktionerna genererar används i Edge for att ge kunderna skräddarsydda erbjudanden som förbättrar den dagliga konsumtionen och ökar kundlojaliteten.


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]