Plexian och Aktiegirot tar nästa steg - förbereder för implementering av digital valuta

Malmöbaserade Plexian, leverantör av datadrivna lojalitetslösningar, tar nu nästa steg i samarbetet med Aktiegirot och förbereder för implementering av den lösning gällande digital valuta som tagits fram för Aktiegirot. I det första steget, som förutom implementation inkluderar test, validering och anpassning av gränssnitt, möjliggörs specifika funktioner definierade av Aktiegirot.

Målsättningen är att Plexians lösning ska ge Aktiegirot affärsmässiga fördelar samt minskad administration genom automation av specifika uppgifter och processer. Den ska även erbjuda mervärde till Aktiegirots medlemmar.  

Samtliga överföringar som sker kommer att övervakas och genomföras på ett säkert sätt och följa aktuella regelverk. Myntning och växling till den digitala valutan kommer att ha full spårbarhet. Detta utgör en garanti för säkerhet och innebär att den data och de transaktioner som registrerats bevaras i sitt ursprungliga skick och inte kan raderas eller modifieras vilket skapar en transparent och tillförlitlig registrering av händelser.

- Digital valuta är framtiden och kommer att revolutionera merparten av branscher, inte minst finansbranschen. Vi är glada över att ha fått fortsatt förtroende från Aktiegirot och nu tillsammans gå in i nästa fas i vårt samarbete, säger Johan Möllerström, VD Plexian.

För mer information:
Johan Möllerström, VD Plexian
T: +46 (0) 768 86 81 78
E: [email protected]

Lovisa Fredriksson, presskontakt
T: +46 (0) 734 33 31 10
E: [email protected]

Pressbild Johan Möllerström, VD Plexian:
https://www.dropbox.com/s/avlu7zdsleqtlzj/Johan%20M%C3%B6llerstr%C3%B6m.jpeg?dl=0

Om Plexian:

Plexian grundades 2017 i Malmö och verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Genom den egenutvecklade plattformen EDGE skapas unika datadrivna erbjudanden baserat på bland annat tidigare transaktioner och köpmönster. Två av funktionerna i EDGE är den digitala valutan PlexChain och verktyget EDGE Publish. Sedan 2021 är Plexian börsnoterat på Nasdaq First North. För mer information, se www.plexian.se. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]