REG

Plexian flyttar fram publicering av bokslutskommuniké

Styrelsen i Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har beslutat att flytta fram tidpunkten för publicering av bokslutskommuniké och rapport för det fjärde kvartalet 2023 till den 25 mars 2024.

Orsaken till uppskjutandet av kommunikén är att bolaget är i slutfasen med att säkerställa finansiering fram tills bedömt positivt kassaflöde.

Tidigare kommunicerat datum för publicering var den 29 februari 2024.

Malmö 27 februari 2024

För ytterligare information:
Johan Möllerström, VD Plexian
T: +46 (0) 768 86 81 78
E: [email protected]

Om Plexian
Plexian grundades 2017 i Malmö och verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Genom den egenutvecklade plattformen EDGE skapas unika datadrivna erbjudanden baserat på AI, tidigare transaktioner och köpmönster. Två av funktionerna i EDGE är den digitala valutan PlexChain och verktyget EDGE Publish. Sedan 2021 är Plexian börsnoterat på Nasdaq First North. För mer information, se www.plexian.se. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB.


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]