REG

Plexian AB (publ) säkrar finansiering om 1,5 MSEK genom upptagande av lån

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget erhåller ett lån om totalt 1,5 MSEK från medlemmar i bolagets styrelse och ledning. Villkoren är överenskomna på marknadsmässiga villkor och förfallodag är den 25 juli 2024. Bolaget har rätten att återbetala lånet med ränta i förtid.

Lånet, som erhållits från delar av styrelsen och ledningen, löper som längst till den 25 juli 2024 i den mån återbetalning inte dessförinnan ägt rum. Lånet löper med en månatlig ränta om 1,5 %. Bolaget har rätten att återbetala lånet i förtid. Återbetalning kan ske med likvida medel eller genom kvittning.

För mer information:
Johan Möllerström, VD Plexian
T: +46 (0) 768 86 81 78
E: [email protected]

Lovisa Fredriksson, presskontakt
T: +46 (0) 734 33 31 10
E: [email protected]

Om Plexian:

Plexian grundades 2017 i Malmö och levererar innovativa datadrivna lojalitetslösningar med kunden i fokus. Genom den egenutvecklade plattformen EDGE skapas unika erbjudanden baserat på tidigare transaktioner och köpmönster. Två av funktionerna i EDGE är den digitala valutan PlexChain och verktyget EDGE Publish. Sedan 2021 är Plexian börsnoterat på Nasdaq First North. För mer information, se www.plexian.se. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]