REG

Plexian AB (publ) offentliggör förändringar i ledningen

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") meddelar härmed att nuvarande CFO Peter Kaiser och CTO Niklas Gustafsson har avgått på egen begäran för att gå vidare mot nya uppdrag. Både Peter Kaiser och Niklas Gustafsson kommer dock att finnas kvar i Plexian för att överlämna arbetsuppgifter och slutföra de processer de är aktiva i.

- Styrelsen tackar Peter och Niklas för deras engagemang i Plexian och önskar båda lycka till i framtiden. Styrelsen ser över ledningens sammansättning och avser återkomma i närtid med lämpliga ersättare, kommenterar Per-Ola Rosenqvist, styrelseordförande i Plexian

9 december 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Mattson, CEO, Plexian AB (publ)
E-post: [email protected] 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Om Plexian

Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge.


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]