REG

Plexian AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma den 23 november 2022 för val av ny styrelseledamot

Extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) ("Bolaget"), ägde rum idag den 23 november 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Stämman beslutade att välja Sami Sulieman till ny ordinarie styrelseledamot i Bolaget för tiden fram till slutet av årsstämman 2023.

Styrelsen har därmed följande uppsättning: Staffan Mattson, Per-Olov Carlsson, Cecilia Wallersköld, Henric Blomsterberg, Sami Sulieman och Per-Ola Rosenqvist (ordförande).

Om Sami Sulieman

Sami Sulieman har lång erfarenhet som entreprenör och av att äga, bygga samt driva bolag inom olika branscher, inte minst finansbranschen. Han är i nuläget styrelseledamot och strategiskt engagerad i att utveckla ett flertal bolag. Sami Sulieman har även varit med och grundat Bolaget samt haft ett flertal roller i ledande ställning i Bolaget under perioden 2017 till 2019 varpå han känner Bolaget och dess potential väldigt väl. 

Eget och närståendes innehav i Bolaget: Totalt 4 351 186 aktier genom bolag och privat ägande.

Oberoende i förhållande till Bolagets ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

För ytterligare information, kontakta:

Staffan Mattson, CEO, Plexian
E-post: [email protected] 

Om Plexian
Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]