REGMAR

PLEXIAN AB (PUBL) ANSÖKER OM KONKURS

Malmö 25 april 2024

Styrelsen i Plexian AB (publ) har idag beslutat att ansöka om att sätta Bolaget i konkurs. Konkursansökan kommer att idag den 25 april 2024 lämnas in till Malmö tingsrätt.

Styrelsens beslut grundar sig på Bolagets ansträngda och akuta likviditetsbehov på såväl kort som lång sikt. Fördjupade dialoger med tilltänkta samarbetspartner har inte kunnat slutföras.

För ytterligare information:

Henric Blomsterberg, Styrelseordförande Plexian
E: [email protected]
T: +46 (0) 708 94 92 20

Denna information är sådan som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl. 12.20 CEST.

Om Plexian:

Plexian grundades 2017 i Malmö och levererar innovativa datadrivna lojalitetslösningar med kunden i fokus. Genom den egenutvecklade plattformen EDGE skapas unika erbjudanden baserat på tidigare transaktioner och köpmönster. Två av funktionerna i EDGE är den digitala valutan PlexChain och verktyget EDGE Publish. Sedan 2021 är Plexian börsnoterat på Nasdaq First North. För mer information, se www.plexian.se. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]