REGMAR

Per-Olov Carlsson lämnar Plexians styrelse på egen begäran

Per-Olov Carlsson avgår som styrelseledamot i Plexian med omedelbar verkan på grund av personliga skäl. Plexians styrelse består därmed av ledamöterna Johan Ahlkvist och styrelseordförande Henric Blomsterberg. Bolaget har kallat till Extra Bolagsstämma till den 25/4 kl. 10.00 för nyval av Johan Möllerström och omval av Johan Ahlkvist och Henric Blomsterberg. Vidare föreslås omval av Henric Blomsterberg som ordförande i styrelsen.

För ytterligare information:

Johan Möllerström, VD Plexian
E: [email protected]
T: +46 (0) 768 86 81 78

Henric Blomsterberg, Styrelseordförande Plexian
E: [email protected]
T: +46 (0) 708 94 92 20

Denna information är sådan som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 april 2024 kl. 15.00 CEST.

Om Plexian:

Plexian grundades 2017 i Malmö och levererar innovativa datadrivna lojalitetslösningar med kunden i fokus. Genom den egenutvecklade plattformen EDGE skapas unika erbjudanden baserat på tidigare transaktioner och köpmönster. Två av funktionerna i EDGE är den digitala valutan PlexChain och verktyget EDGE Publish. Sedan 2021 är Plexian börsnoterat på Nasdaq First North. För mer information, se www.plexian.se. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]