REGMAR

Johan Möllerström utses till VD för Plexian

Malmö, 19 december 2022: Styrelsen för Malmöbaserade fintechbolaget Plexian AB (publ) ("Plexian") har idag beslutat att Staffan Mattson ska lämna rollen som VD för bolaget med omedelbar verkan. Som ny VD för bolaget har styrelsen utsett Johan Möllerström.

Johan Möllerström är civilekonom med examen inom finansiell strategi från Lunds universitet. Han besitter erfarenhet och kompetens inom förhandling, affärsplanering, internationella affärer, entreprenörskap och försäljningsledning. Han har även lång erfarenhet av scaleups och affärstillväxt. Under hans tid som VD för Malmberg Water, levererade bolaget en organisk omsättningstillväxt på 350 MSEK - från 150 MSEK till 500 MSEK - under en period av tio år.

- Jag känner mig både förväntansfull och hedrad över att få ta mig an rollen som VD för Plexian. Efter att ha varit aktieägare och stöttat bolaget under drygt tre år är jag väl införstådd med möjligheterna och utmaningarna som bolaget står inför. Plexians framtid är ljus och vi har inte sett bolagets fulla potential på långa vägar. Blickar vi framåt, kommer min huvudsakliga uppgift vara att stärka Plexians kommersiella utveckling. Min ambition är även att skapa en tydligare organisationsstruktur med kortare beslutsvägar och förbättrade arbetssätt som grundar sig i en stark kultur och ett stort kundfokus, säger Johan Möllerström.

Fram till maj 2022 var Johan Möllerström VD för det på Nasdaq First North Growth Market listade bolaget OptiCept Technologies.

- Johan Möllerström har de egenskaper som krävs för att säkra Plexians utveckling och tillväxt. Han är även välbekant med bolaget och vårt arbetssätt, varför vi är väldigt glada över att han tar rollen som VD, säger PO Rosenqvist, styrelseordförande i Plexian.

För mer information:
PO Rosenqvist Ordf, Plexian
E: [email protected]

Lovisa Fredriksson, presskontakt
E: [email protected]
T: +46 (0) 734 33 31 10

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected] 

Pressbild Johan Möllerström:
https://www.dropbox.com/s/avlu7zdsleqtlzj/Johan%20M%C3%B6llerstr%C3%B6m.jpeg?dl=0

Denna information är sådan som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 09.35 CET.

Om Plexian

Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge. För mer information, se www.plexian.se


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]