Förstudie för ledande e-gamingföretag går in i nästa fas

Plexian, leverantör av datadrivna lojalitetslösningar, meddelar idag att förstudien för det bolag man nyligen ingick avtal med, ett stort internationellt företag och en ledande aktör inom e-gaming, har gått in i nästa fas och att lösningen beräknas implementeras i början av Q2. I samband med detta beräknar man även uppnå ett positivt kassaflöde.

- Detta är en milstolpe på så många sätt - inte bara då kunden är väldigt exalterad - utan även då vi nått ett genombrott i en vertikal där vi ser en enorm potential och får flera nya förfrågningar gällande våra lösningar, säger Johan Möllerström, VD Plexian.

Plattformen, som syftar till Plexians patenterade digitala valuta kommer att göra det möjligt för bolaget att skapa säkra och flexibla betalningar för sin enorma kundbas världen över.

 - Vårt initiala avtal visar på en potential på över 30 miljoner i årliga återkommande intäkter, med prognoser som pekar på snabb tillväxt på flera miljoner per månad när plattformen är fullt implementerad. Vi ser fram emot att se hur vår innovation inte bara ökar transaktionsvolymerna, utan också drar till sig en växande skara av lojala användare, säger Johan Möllerström.

Intäkterna från implementeringen, som är tänkt att faktureras löpande, har möjlighet att täcka Plexians omkostnader och göra det möjligt att uppnå ett positivt kassaflöde.

- E-gaming är en miljardbransch som fortsätter att växa, men för att få lojala och återkommande kunder är smidighet och flexibilitet avgörande, inte minst vad gäller betalningsmöjligheter. Vi kommer nu att satsa än mer och vara än mer aktiva på marknaden för att ta ytterligare andelar och fortsätta växa, säger Johan Möllerström.

För mer information:
Johan Möllerström, VD Plexian
T: +46 (0) 768 86 81 78
E: [email protected]

Om Plexian:

Plexian grundades 2017 i Malmö och verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Genom den egenutvecklade plattformen EDGE skapas unika datadrivna erbjudanden baserat på bland annat tidigare transaktioner och köpmönster. Två av funktionerna i EDGE är den digitala valutan PlexChain och verktyget EDGE Publish. Sedan 2021 är Plexian börsnoterat på Nasdaq First North. För mer information, se www.plexian.se. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]