Förlikningen med Norberg & Partner är fullbordad

Den 25 april 2023 ingick Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") och Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) ("Norberg & Partner") ett förlikningsavtal som innebar att Norberg & Partner ska teckna och betala för 18 518 518 aktier i Plexian i en riktad nyemission till en teckningskurs om 0,54 kronor per aktie (den "Riktade Nyemissionen"). Styrelsen för Plexian beslutade samma dag om den Riktade Nyemissionen.

Aktierna i den Riktade Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket den 12 maj 2023. I samband med registreringen meddelade Plexian och Norberg & Partner skiljenämnden som handlägger tvisten mellan parterna att partnerna har träffat en förlikning samt begärde att målet avskrivs. Avskrivningsbeslutet har nu medelats och förlikningen är därmed fullbordad.

Plexians aktiekapital har genom registreringen av den Riktade Nyemissionen ökat till 17 462 363,850 SEK. Antalet aktier uppgår till 116 415 759.

För ytterligare information:

Johan Möllerström, VD Plexian
E: [email protected]
T: +46 (0) 768 86 81 78 

Lovisa Fredriksson, presskontakt
E: [email protected]
T: +46 (0) 734 33 31 10

Om Plexian AB (publ)

Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge. För mer information, se www.plexian.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]