REGMAR

Plexian AB offentliggör Delårsrapport januari-mars 2023

Malmö 16 maj 2023: Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget"), leverantör av datadrivna lojalitetslösningar, offentliggör härmed Delårsrapport Q1 2023. Rapporten finns tillgänglig i sin helhet på bolagets hemsida www.plexian.se.

Under Q1 2023 har Plexian ökat sitt fokus på försäljning och affärsutveckling och gjort fortsatta framsteg gällande kundavtal och potentiella samarbetspartners. Bolaget har vidareutvecklat och breddat sitt erbjudande gällande sin patenterade digitala valuta PlexChain där de ser en stor efterfrågan inte bara från arenaekonomi och event, men även från branscher som bland annat dagligvaruhandeln, gallerior och köpcentrum. Man har börjat att arbeta med Inbound Marketing vilket innebär fler leads och ökad varumärkeskännedom bland målgrupperna.

- Vi är i dagsläget i dialog med fler än 20 potentiella kunder och samarbetspartners inom olika branscher där vi märker av ett stort intresse för Plexian som bolag samt för våra datadrivna lösningar för bättre lojalitetsprogram. Vi ser fram emot att ta nästa steg tillsammans med befintliga och nya kunder för att skapa bättre lojalitetsprogram som skapar mervärde på riktigt och vi är övertygade om att 2023 kommer att bli året då Plexian får sitt stora genombrott, säger Johan Möllerström, VD på Plexian.

Första kvartalet i siffror:

 • Koncernens intäkter uppgick till 0 KSEK (10 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 713 KSEK (-9 569 KSEK).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,15 SEK (-0,37 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 2 142 KSEK (-10 123 KSEK).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 321 KSEK (16 523 KSEK).

Väsentliga händelser under perioden

 • En ny strategi och ett nytt besparingsprogram lanseras med målet att få ner bolagets negativa kassaflöde (burn rate) till 1 MSEK.
 • Avtal tecknas med Baresso, en av Sveriges ledande e-handlare inom hår- och skönhetsvård, samt med fastighetsbolaget Hub Park.
 • Periodens emissioner har tillfört 44 872 KSEK till bolaget i eget kapital, vilket tillfört 15 025 KSEK i likvida medel efter justering för emissionskostnader.
 • Extra bolagsstämman i Plexian har dem 24 februari 2023 beslutat om att implementera incitamentsprogram 2023/2026A till ledande befattningshavare och övriga anställda samt 2023/2026B till styrelsen.
 • Rekrytering av Sarah-Louise Fristedt. Sarah-Louise har en lång erfarenhet inom mjukvaruutveckling och scaleups. Hon kommer senast från Twilio där hon arbetade med försäljning inom bland annat Norden och Storbritannien. På Plexian kommer Sarah-Louise att arbeta med försäljning och affärsutveckling.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Överenskommelse i tvistemålet med Norberg & Partner Sustainable Group som går in som största ägare i Plexian med 15,7 procent av aktierna. Förlikningen på totalt tio miljoner säkerställer finansiering för minst tolv månader framöver.

För ytterligare information:
Johan Möllerström, VD Plexian
T: +46 (0) 768 86 81 78
E: [email protected]

Denna information är sådan information som Plexian AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023, klockan 8.30 CEST.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected] 

Om Plexian
Plexian grundades 2017 i Malmö och verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Genom den egenutvecklade plattformen EDGE skapas unika datadrivna erbjudanden baserat på AI, tidigare transaktioner och köpmönster. Två av funktionerna i EDGE är den digitala valutan PlexChain och verktyget EDGE Publish. Sedan 2021 är Plexian börsnoterat på Nasdaq First North. För mer information, se www.plexian.se


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]