Handelsinformation

Kortnamn MINEST
Kurs ()
Förändring ()
Finansiella instrument
Kortnamn ISIN-kod Marknad
MINEST SE0007578141 Nasdaq First North Growth Market

Om Minesto

Minesto utvecklar ett nytt koncept för tidvattenkraftverk som kallas Deep Green.

Bransch
Olja och gas

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MINEST ISIN-kod SE0007578141 Certified Adviser G&W Fondkommission