Finansiell kalender

Delårsredogörelse 1 jan-31 mars 2023 DELÅRSRAPPORT
Årsstämma 2023 ÅRSSTÄMMA
Halvårsrapport 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsredogörelse 1 jan-30 sep 2023 DELÅRSRAPPORT

Om Minesto

Minesto utvecklar ett nytt koncept för tidvattenkraftverk som kallas Deep Green.

Bransch
Olja och gas

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MINEST ISIN-kod SE0007578141 Certified Adviser G&W Fondkommission