Statusuppdatering

Arbetet med att bygga om grunden för verksamhetsdriften i bolaget, som tidvis varit intensiv, har nu kommit till en nivå där vi har kommit i mål med de största planerade förändringarna och har därmed övergått i en mer normal kontinuerlig förändringsprocess med löpande förbättringar.

Affärssatsningarna har börjat få effekt och vi har sedan förra statusuppdateringen levererat 4 st mobila lustgasdestruktorenheter (MDU) av den nya versionen till Akademiska Sjukhuset i Uppsala samt fått dessa godkända av kunden (ordervärde 1,4 MSEK + moms).

Förutom de 4 st MDU till Uppsala så har vi nu fått en beställning från Mälarsjukhuset i Eskilstuna på en MDU med leverans inom kort. Därmed är 5 st av de 10 st tillverkade nya MDU redan sålda.

Också väldigt roligt är att vi fått positivt tilldelningsbeslut i den offentliga upphandlingen från Region Örebro på vår centrala destruktionsanläggning för installation på Karlskoga sjukhus (ordervärde 1,7 MSEK). Formell order väntas inom kort med installation inom de närmsta månaderna.

Sammanfattningsvis följer vi vår uppgjorda plan och ser ljust på framtiden.

Stockholm 2017-05-05

Magnus Eriksson, VD


Om MedClair

Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från MedClair via e-post.