Statusuppdatering

Med releasen av vår informationsplattform (IR) kan vi nu kommunicera på ett bra sätt till marknaden vad som händer inom verksamheten på MedClair AB. Därmed kommer här en generell statusuppdatering om vad vi arbetat med de senaste månaderna och dagens status.

Under de senaste månaderna har i huvudsak fokus varit inom tre områden - verksamhetsplattform, försäljningsarbete och produktutveckling.

Arbetet med vår verksamhetsplattform syftar till att uppnå en stabil grund att bygga verksamheten på med processer och rutiner som säkerställer en långsiktigt hållbar affärsverksamhet. Vår målsättning är att vara långsiktigt starka på vår marknad och eftersträva en långsiktig lönsamhet.

Inom försäljningsarbetet har vi arbetat med offentliga upphandlingar, direktköpsmöjligheter, demonstrationer samt provuppställningar av våra produkter hos kunder. Allt detta för att bygga upp en flora av affärsmöjligheter inom olika kundsegment som vi kan kontinuerligt arbeta vidare med och bygga vidare på. Detta innefattar även exportsatsningar som vi beräknar se resultat av inom 9 till 12 månader.

Under senhösten erhåll vi ett kontrakt för leverans av 4 st mobila lustgasdestruktionsläggningar (MDU) med ordervärde ca: 1.4 Mkr till Akademiska Sjukhuset i Uppsala med leverans under april. I kontraktet ingår dessutom en option för tilläggsbeställning av ytterligare 4 enheter för 2018.

De bägge offentliga upphandlingarna för centralanläggningar till sjukhusen i Karlskoga och Umeå har av olika anledningar dragit ut på tiden för att sedan stoppats. Bägge landstingen har därefter startat om upphandlingarna och vi har därmed återigen offererat vår centrala lustgasdestruktionsanläggning (CDU) till dessa bägge landsting och vi förväntar oss nu att upphandlingarna blir färdiga före sommaren.

Vi har under den senaste tiden också driftsatt CDU anläggningarna på Eastmaninstitutet och sjukhuset i Halmstad (region Halland) och dessa är därmed sedan en tid tillbaka helt färdigställda och driftsatta. Inom ramen för kontraktet med region Halland finns en option för sjukhuset i Varberg att lösa ut inom närmsta halvåret.

Vad gäller produktutveckling har vi främst arbetat senaste månaderna med utveckling av en ny, effektivare, starkare samt modernare mobil enhet (MDU). Vi har tagit fram ett antal förbättringar inom olika områden som vi infört i denna nya enhet och producerar för närvarande en första omgång om 10 st av denna produkt där de fyra första kommer levereras till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi har även stort förhandsintresse på resterande tillgängliga enheter från andra kunder. Vi planerar därför för en andra produktionsomgång efter sommaren.

Till sist vill jag från MedClair AB's sida djupt beklaga Anders Lagerbergs bortgång. Anders var en förebild och god medmänniska och har stor del i den förändringsprocess som pågår för MedClair AB. Anders kommer vara saknad av många och våra tankar går till hans familj och anhöriga.

Vi avser använda denna informationsplattform för kommande uppdateringar om läget.

Stockholm 2017-04-07

Magnus Eriksson, VD


Om MedClair

Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från MedClair via e-post.