Erhåller godkännande för patent i Kanada

MedClair AB (publ), nedan "MedClair", har erhållit godkännande för patentansökan avseende MedClairs Exhalation Device (Utandningsventil) i Kanada. Utandningsventilen möjliggör användandet av MedClairs lågflödessystem för CDU (Central Destruction Unit) som bland annat används vid större förlossningsavdelningar.

Utandningsventilen tar på ett effektivt sätt hand om resthalterna av lustgas som finns kvar i lungorna efter varje avslutad lustgasanvändningssekvens, vilket avsevärt förbättrar arbets- och yttre miljöns negativa påverkan. Produkten kan även samarbeta med vår mobila destruktionsenhet (MDU). Vid användning av MedClairs utandningsventil finns det inte längre behov att ta bort ansiktsmasken från ansiktet mellan och under behandling. Den patenterade ventilen gör det även möjligt att för patienten själv att välja när och om man byter från lustgas till vanlig luft. Mer information om tekniken hänvisas till www.medclair.se/se/ed.

Det kanadensiska sjukhussystemet påminner månt och mycket om det svenska. I Kanada används lustgas i omfattande skala, huvudsakligen inom förlossningsvård. För MedClairs del är det nu godkända patentet i Kanada en viktig milstolpe i Bolagets ambition att nå en bredare global marknad. Patentgodkännandet möjliggör nu för Bolaget att påbörja en penetration av den nordamerikanska marknaden, med start i Kanada. Ambitionen är därför att knyta ett eller flera distributionsavtal för den kanadensiska marknaden med option för hela Nordamerika. Endast i Kanada finns det motsvarande 1 244 sjukhus, innebärandes att marknaden endast med inriktning på förlossning och därmed Bolagets lågflödesteknik skattas till cirka 2,0 miljard SEK.

"Formalia kring att få godkännande för patent i länder utanför Sverige och EU är såväl kostsamt som tidskrävande. Att vi nu har fått patentet godkänt för MedClairs ED-ventil i Kanada medför att Bolagets potentiella marknad över en natt ökar med miljardbelopp. Det är givetvis mycket glädjande och nästa steg i processen blir att finna distributionspartners som tillsammans med oss vill kapitalisera på den enorma marknad som detta nu öppnar!" säger MedClairs VD, Mikael König i en kommentar.

Styrelsen i MedClair AB (publ)

För ytterligare information vänliga kontakta:

Mikael König, VD, MedClair AB (publ), Tfn: 070-4861798
E-post: [email protected]


Om MedClair

Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från MedClair via e-post.