Pressmeddelanden

Erhåller godkännande för patent i Kanada MedClair AB (publ), nedan "MedClair", har erhållit godkännande för patentansökan avseende MedClairs Exhalation Device (Utandningsventil) i Kanada. Utandningsventilen möjliggör an...
Förtydligande avseende pressmeddelande i Medclair AB (publ) publicerat 20-09-23 Fredrik Crafoord, styrelseordförande i såväl Spintso International AB (publ) som MedClair AB (publ) deltog inte i styrelsens rekommendation avseende att acceptera uppköpserbjudan...
Med anledning av uppköpserbjudande från Spintso International AB Spintso International AB meddelade till marknaden sin avsikt om att förvärva hela MedClair AB (publ) av den 19 augusti 2020. Förvärvet var villkorat av bland annat att en bolagss...
Årsredovisning 2019 MedClair_Arsredovisning_2019.pdf: https://cdn.bequoted.com/media/1/4f5444cc-20de-468f-b8a7-a8a98f3fe0d2/MedClair_Arsredovisning_2019.pdf
KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I MEDCLAIR AB (PUBL) Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 klockan 12.00, i No18's lokaler på Centra...
Kallelse extra bolagsstämma Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 februari 2020 klockan 12.00, i No18's lokaler p...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Om Medclair Sweden

Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Sweden via e-post.