Förtydligande avseende pressmeddelande i Medclair AB (publ) publicerat 20-09-23

Fredrik Crafoord, styrelseordförande i såväl Spintso International AB (publ) som MedClair AB (publ) deltog inte i styrelsens rekommendation avseende att acceptera uppköpserbjudandet från Spintso International AB (publ). Bakgrunden till att Crafoord inte deltog i denna rekommendation är för att han kan anses jävig i frågan.

Stockholm 2020-09-24

Styrelsen i MedClair AB (publ)

För ytterligare information vänliga kontakta:

Mikael König, VD, MedClair AB (publ), Tfn: 070-4861798
E-post: [email protected]


Om Medclair Sweden

Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Sweden via e-post.