Utfall av företrädesemission för Mavshack AB (publ)

Teckningsperioden för Mavshacks garanterade nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 26 september 2018 och det slutliga utfallet visar att företrädesrätten utnyttjades till ca 55,96 procent, det vill säga ca 8.2 miljoner kronor. Emissionen var garanterad till 100% vilket innebär att Mavshack AB (publ) tillförs ca 14.67 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen genomfördes med stöd av det mandat styrelsen erhållit från den ordinarie bolagsstämman den 14 maj 2018 och beslut om densamma fattades via styrelsemöte 30:e augusti 2018. Teckningskursen för de nya aktierna var 0,20 kronor per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 12:e september 2018 till och med den 26:e september 2018.

Företrädesemissionen blev tecknad till ca 55,96 procent. Sammanräkningen visar att 41 035 364 aktier, motsvarande ca 55,96 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. 32 297 968 aktier, motsvarande ca 44,04 procent av de erbjudna aktierna, tecknas av garanterna. Detta innebär att sammanlagt 73 333 332 aktier kommer att emitteras. Bolaget tillförs därigenom cirka 14,67 miljoner kronor före emissionskostnader.

"Emissionen innebär framförallt att vi kan genomföra vår tänkta tillväxtresa för Mavshack genom mavshack.com. När vi nu skaffat oss samarbeten med mobiloperatörer på den Saudiska marknaden, kommer vi lansera och börja marknadsföra vår streamingtjänst där. De abonnemang vi pratat om i tidigare pressrelease är främst veckoabonnemang till ordinarie pris, vilket gör intäkten högre än om det varit dagsabonnemang. Vidare är det glädjande att notera att det finns ett betydande intresse för koncernen och verksamheten bland investerare med god uppslutning i emissionen från befintliga ägare." säger Tommy Carlstedt, VD, Mavshack AB (publ).

Genom företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Mavshack öka med ca 7 333 333 kronor till 29 333 333,055 kronor. Det totala antalet aktier ökar med 73 333 332 till 293 333 330.

1:a oktober 2018

Mavshack AB kontakt:
VD, Tommy Carlstedt, 08 124 517 90

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1:a oktober 2018 kl. 12:00 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se 


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank