REG MAR
Bokslutskommuniké 2023 Kvartal 4 2023 • Nettoomsättning för kvartal fyra var 3,2 (7,8) MSEK. • Rörelsens intäkter för kvartal fyra var 7,0 (8,5) MSEK. • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-17,...
MavshackLive.in fortsätter sin stadiga tillväxt under december 2023 MavshackLive.in fortsatte att stadiga tillväxt resa under december månad. Under december har fokus legat på att optimera verksamheten och lönsamheten, och i enlighet med det förb...
REG
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA Den extra bolagsstämman för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 12 januari 2023. Totalt var 3 290 122 aktier och röster av 26 311 967 (12,50 %) närvarande.
REG MAR
MAVSHACK VIDTAR RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER MOT HORSE CREEK ENTERTAINMENT AB OCH DESS STYRELSELEDAMÖTER Mavshack AB (publ) ("Mavshack" eller "Bolaget"), har idag till Stockholms tingsrätt lämnat in en stämningsansökan gentemot Horse Creek Entertainment AB ("HCE") och dess styrelsel...
MavshackLive.in slår ytterligare ett försäljningsrekord under november månad MavhackLive.in fortsätter att växa och slår ytterligare ett försäljningsrekord under november månad. Försäljningen ökade med hela 21 % jämfört med föregående månad.
REG
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAVSHACK AB (PUBL) Aktieägarna i Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 januari 2024, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.
REG MAR
Disciplinnämnden ålägger Mavshack att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande tio årsavgifter Aktierna i Mavshack AB (publ) ("Mavshack" eller "Bolaget") är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm AB:s ("Börsen") handelsplattform Nasdaq First North Growth Market. Bolaget...
Mavshack.com - Avvecklar sitt Nordiska filmpaketet för att fokusera på Mellanöstern Mavshack fortsätter sin strategiska omstrukturering för att effektivisera verksamheten och sänka kostnader, som en konsekvens av detta kommer bolaget att avveckla sina filmpaket...
REG
Mavhack byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) Mavshack AB meddelar idag att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ)
MavshackLive.in sålde över 86 % fler produkter under oktober i jämförelse med föregående månad MavshackLive.in har slagit ett nytt rekord och ökade antalet sålda enheter med över 86% under oktober jämfört med september och når därmed en ny högsta nivå för månatliga sålda e...
Uppdaterad Finansiell kalender Nedan följer Mavshacks uppdaterade finansiella kalender för det kommande året.  2024-02-23 Bokslutskommuniké för 2023 2024-04-15 Årsbokslut för 2023 2024-05-09 Årsstämma 2024-05-...
MAVSHACK - VIDEOUPPDATERING FRÅN BOLAGETS VD Mavshacks vd Anand Jhingan, delar med sig i sin senaste videouppdatering om framstegen för MavshackLive under oktober månad. Anand berättar bland annat om högtiden Diwali.  Samt...
REG MAR
Delårsrapport 3 2023 Kvartal 3 2023 • Nettoomsättning för kvartal tre var 4,4 (8,0) MSEK. • Rörelsens intäkter för kvartalet var 4,4 (8,7) MSEK. • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-10,1) M...
Tillväxten för MavshackLive.in är åter enligt plan Mavshacklive.in lämnade betastadiet under augusti och visar nu åter tillväxt enligt plan. Under september såldes nästan 50 % fler varor än under augusti 2023. Antalet användare s...
REG
Avstämningsdag för sammanläggning av Mavshack aktier Vid Mavshack AB's extra bolagsstämma den 12 oktober 2023 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en sammanläggning av 2 631 196 700 aktier (omvänd split), 1:100 genom a...
REG
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA Den extra bolagsstämman för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 12 oktober 2023. Totalt var 522 956 957 röster av 2 631 196 700  (19,88 %) närvarande.
MAVSHACK - VIDEOUPPDATERING FRÅN BOLAGETS VD Mavshacks Anand Jhingan delar med sig i sin videouppdatering för september månad ytterligare information kring mavshack.coms lansering i Qatar tillsammans med Ooredoo och Vodafon...
MavshackLive.in lämnar Beta stadiet med fortsatt tillväxt av kunder i augusti Antalet användare och kunder på Mavshacklive.in fortsätter att växa organiskt med nio procent från 18 000 i juli till över 19 500 i augusti. Antalet betalande kunder ökade med ti...

Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank