Pressmeddelanden

REG MAR
Mavshack ingår femårigt exklusivt licensavtal avseende filmrättigheter efter förlikning i tvist med Horse Creek Entertainment AB Mavshack AB (publ) ("Mavshack" eller "Bolaget") tillkännager idag att Bolaget har ingått ett femårigt licensavtal med Horse Creek Entertainment AB ("HCE") i vilket HCE upplåter t...
REG MAR
Mavshack fortsätter sin kostnadsbesparing genom försäljning av SOIT AB Mavshack AB meddelar idag att bolaget fortsätter sin strategi för renodling och kostnadsbesparingar genom att sälja det helägda dotterbolaget SOIT AB till Slaro AB. Köpeskillinge...
Försäljningen på MavshackLive.in ökade med nästan 29% under maj månad Under maj månad ökade MavshackLive.in försäljningen med 29% jämfört med föregående månad. Det är en klar ökning av tillväxten mot tidigare månader där försäljningen legat stabilt...
REG MAR
Mavshack kvartalsrapport 1 2024 Kvartal 1 2024 • Nettoomsättning för kvartal tre uppgick till 3,1 (5,4) MSEK. • Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till 3,2 (5,6) MSEK. • EBIT, rörelseresultatet uppgick t...
REG
Kommuniké från årsstämma i Mavshack AB Idag den 13 maj höll Mavshack AB årsstämma. Följande är en sammanfattning av vad som beslutades vad gäller ordinarie punkter på årsstämman: • Stämman fastställde resultat och ba...
REG MAR
Mavshacks riktade emission är nu registrerad Bolagsverket har registrerat aktierna som emitteras i samband med den riktade emissionen som genomfördes den 26 april. Totalt emitterades  8 333 333 st aktier i Mavshack AB. Mavs...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké 2024 Bokslutskommuniké

Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank