Uppdatering gällande kommande företrädesemission

Mavshack AB (publ) har för avsikt att genomföra företrädesemission enligt tidigare kommunicerade villkor.

Anledningen till att det tagit längre tid än beräknat är att Finansinspektionen infört nytt regelverk för prospekt den 21/7-2019 samt att semestrar hos samtliga inblandade parter gjort arbetet mer utdraget än normalt. Förändringen i regelverk innebar att det till Finansinspektionen i juni inlämnade prospektet fick göras om.

Det nya prospektet, baserat på de aktuella reglerna, är levererat till Finansinspektionen. Bolaget återkommer med exakt tidsplan när Finansinspektionen godkänt prospektet.

Stockholm den 21 augusti 2019
Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 1245179

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 16.30 CEST.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers, Mavshack Movies, Your IT, Recapture IT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se 


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank