REG

Rättelse: Mavshack AB (publ), rättelse angående Företrädesemission

Rättelse avser felaktig skrivelse angående teckningsrätter.

Följande gäller:

Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 22 november 2019 var aktieägare. För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs sexton (16) teckningsrätter för teckning av fem (5) nya aktier.

Stockholm den 21 november 2019

Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

VD Tommy Carlstedt

Telefon 08 1245179

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers, Mavshack Movies och Recapture IT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank