REGMAR

Omsättningsökning på 30% bidrar till stark tillväxt för Mavshacks B2B-affär

Avancerade IT-lösningar, driftsäker hosting och kundnära support är bara några av de tjänster som YourIT erbjuder befintliga och nya kunder. Affären ingår sedan i maj i Mavshacks samlade B2B-erbjudande och målsättningen är att etablera fler enheter i Sverige med utgångspunkt i de framgångar YourIT haft de senaste åren.

Sedan förvärvet genomfördes i våras sker en positiv tillväxt av såväl personal som framförallt kunder och bolaget taktar nu på med mer än en 30% ökning av omsättningen på årsbasis. Det innebär att årsomsättningen, i dagsläget, ligger runt 21 MSEK på rullande 12 månader. Det finns ytterligare affärer på gång och efterfrågan på driftsäker hosting är fortsatt stor från marknaden. Till detta genomförs ett program i koncernen för att effektivisera processerna och hämta hem tjänster som idag ligger på tredje part där Mavshack kan utnyttja bolagets egna tjänster bättre. Affärer flyttas helt enkelt hem till den egna gruppen.

"Det glädjer mig att se en så snabb utveckling av YourIT's affär. Jag gillar att fokus är nöjda kunder, långsiktiga relationer och att utföra komplicerade saker på ett enkelt sätt för våra kunder. IT-lösningar kan vara komplexa, men det ska vara vårt problem att lösa, inte kundens"; säger Tommy Carlstedt, VD för Mavshack AB.

YourIT förvärvades under 2019 och blev ett av Mavshackgruppens koncernbolag. Bolaget har en särställning inom avancerade IT-lösningar i västra Sverige med fokus på hög kundnöjdhet och kompetenta konsulter som verkar för kundernas bästa i alla lägen.

12 november 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Carlstedt, VD
Telefon: +46 8 124 517 9
[email protected]

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2019 kl. 14:00 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers, Your IT och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank