REG

Mavshacks riktade emission stängd

Mavshack årsstämma, den 16 april 2021, beslutade att genomföra en riktad emission av 260 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,22 kronor till utvalda investerare samt en riktad emission av totalt 260 000 000 units till samma investerare. Varje unit bestar av en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3. En teckningsoption av serie TO 2 berattigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,33 SEK per aktie. En teckningsoption av serie TO 3 berattigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,44 SEK per aktie.

Den riktade emissionen nu är stängd och registering har inletts hos Bolagsverket. Mavshack tillfördes 57 200 000 kr före emissionskostnader. Emissionen innebär en utspädning med 27.1 % av existerande aktieägare och Mavshack kommer efter att emissionen registrerats, ha totalt 959 364 967 aktier.

"Den här emissionen ger Mavshack en fantastisk möjlighet att ta nästa steg inom liveshopping"; säger Tommy Carlstedt, verkställande direktör Mavshack AB

Upplysningsvis vill vi även nämna att stämman beslöt att ge samtliga aktieägare motsvarande units, TO 2 och TO3, vederlagsfritt och arbete med prospektet pågår.

För ytterligare information kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08-124 517 90

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank