REGMAR

Mavshacks IT-verksamhet har vänt till vinst

Under det senaste året har ett omfattande strukturarbete genomförts inom Mavshacks IT-verksamhet, Itevo, vilket nu har börjat ge resultat. Tack vare hårt arbete från alla Itevos medarbetare har Itevo-bolagen under augusti vänt till vinst.

Det är framförallt Itevo Karlstad AB som varit till stor belastning gällande lönsamheten, men efter snart två år inom Mavshack, ser vi en tydlig positiv trend för lönsamheten. Den negativa utvecklingen för Itevo Karlstad kan framförallt härledas till Covid-19, halvledarbrist och till viss del även tidigare ägares bristande affärsomdöme. För Itevo Karlstad med över 1 500 printer-lösningar utställda på olika kontor märks det direkt på resultatet när fler återvänder till sina arbetsplatser efter pandemin. Förvisso påverkar halvledarbristen fortsatt negativt i och med långa leveranstider, men dock i mindre omfattning än tidigare.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30:e september 2022 kl. 13:00 CEST.

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se, mavshack.live eller kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank