Mavshacks garanter fullföljer sina teckningsåtaganden i bolagets nyemission

Mavshack beslutade den 12 maj att avbryta bolagets företrädesemission. I samband med detta upprättades ett finansiellt åtgärdspaket vilket inkluderade flera emissioner, varav en riktad nyemission till företrädesemissionens garanter. Mavshack kan nu meddela att garanterna har fullföljt sina åtaganden i den riktade nyemissionen.

Bolaget tillförs därigenom 12,9 MSEK. Antalet aktier ökar med 12 875 000 till 49 359 232 och aktiekapitalet ökar med 6 437 500 SEK till 24 679 616,255 SEK.

Parallellt har även en riktad nyemission om 11,2 MSEK genomförts till de parter som tecknat aktier utan företräde i företrädesemissionen och som tilldelats aktier och erlagt betalning för dessa. Denna emission ökar antalet aktier med 11 101 675 till 60 460 907 och aktiekapitalet med 5 550 838 SEK till 30 230 454,255 SEK.

I företrädesemissionen tecknade aktieägare med företräde 1 025 687 aktier för totalt 4,6 MSEK. Totalt har Mavshack genom dessa emissioner tillförts 28,7 MSEK, varav 16,5 MSEK i kontanter.

Det finansiella åtgärdspaketet innefattar även en s.k. "rättviseemission" om högst 20,2 MSEK samt en emission av teckningsoptioner som kan komma att tillföra bolaget högst 3,6 MSEK. Mavshack har kallat till extra bolagsstämma den 4 juni 2015 för att besluta om dessa emissioner.

27 maj 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lindén, t.f. VD, tel: 08-12451790

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen.

Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.

Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank