REGMAR

Mavshacks emission är stängd och tecknades fullt ut

Teckningsperioden för Mavshacks nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 10:e december 2019 och det slutliga utfallet visar att företrädesrätten utnyttjades till ca 10,2 %, det vill säga ca 2 236 786 miljoner kronor. Emissionen var garanterad till 80% och resterande ca 10% tecknades utanför företrädet vilket innebär att Mavshack AB (publ) tillförs ca 21,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen genomfördes med stöd av det mandat styrelsen erhöll från den ordinarie bolagsstämman den 24 maj och beslut om densamma fattades via styrelsemöte 11 november 2019. Teckningskursen för de nya aktierna var 0,22 kronor per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 26 november 2019 till och med den 10:e december 2019. Företrädesemissionen blev tecknad till ca 10.2%. Sammanräkningen visar att 10 167 207 aktier, tecknades med stöd av teckningsrätter. 18 037 084 aktier, motsvarande ca 18,1 % av de erbjudna aktierna, tecknas utan företräde samt att 71 428 060 aktier, motsvarande 71,7 % av de erbjudna aktierna tecknades av garanter. Detta innebär att sammanlagt 99 632 351 aktier kommer att emitteras. Bolaget tillförs därigenom cirka 21,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

Genom företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Mavshack att öka med 9 963 235 kronor till 41 845 587,877 kronor. Det totala antalet aktier ökar från 318 823 526 till 418 455 877 st.

Stockholm den 17:e december 2019
Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 1245179

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17:e december 2019 kl. 9:00 CET.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers, Mavshack Movies och Recapture IT, YourIT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank