Mavshacks bokslutskommunikés engelska version uppdaterad - ny version nu tillgänglig

Mavshack vill uppmärksamma att företagets bokslutskommuniké som översats till engelska inte var komplett. Detta på grund av olycklig formatering i dokumentet vilket resulterade att vissa uppgifter i de finansiella tabellerna saknades i den översatta versionen. Vi beklagar detta.

Den uppdaterade versionen finns nu tillgänglig på mavshack.

Stockholm 2015-02-20

För mer information kontakta
Jonas Litborn
President and CEO
[email protected]
+46 70 640 07 40


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank