Mavshack utser VD och lanserar första egna produktionen i oktober

Anders Lindén som den 12 maj 2015 utsågs till t.f. VD har nu av bolagets styrelse utsetts till ordinarie VD för Mavshack.

Pressmeddelande 23 september 2015

Mavshack utser VD och lanserar första egna produktionen i oktober

Anders Lindén som den 12 maj 2015 utsågs till t.f. VD har nu av bolagets styrelse utsetts till ordinarie VD för Mavshack.

- Vi behöver en fast hand som håller i den förändring som bolaget f.n. genomgår. Anders har sedan han tillträdde som t.f. VD visat att han har de egenskaper och engagemang som detta arbete kräver. Vi har precis påbörjat arbetet med att integrera nyförvärvade bolaget Ambientmedia, startat produktion av eget innehåll samt lanserat Mavshack i Mellanöstern genom telekombolagen Du och Etisalat. Detta tempo behöver vi nu hålla uppe, säger bolagets ordförande Tobias Fridman.

Förvärvet av 51 procent av det filippinska produktionsbolaget Ambientmedia genomfördes den 29 juli 2015. Förvärvet har stärkt Mavshacks förmåga att kontinuerligt erbjuda ett attraktivt utbud av filippinska filmer och TV-serier. Genom förvärvet fick Mavshack också en egen produktionsförmåga som även inkluderar textning och dubbning av filmer och TV-serier.

- Vi avser att släppa vårt första egenproducerade innehåll, s.k. Mavshack Original, i mitten av oktober. Det är en animerad barnserie som vi kommer att lansera. Lanseringen kommer också utgöra avstampen för en tydlig satsning på att diversifiera Mavshacks utbud med barninnehåll, säger Anders Lindén.

Mavshack bedömer att egenproducerat innehåll kommer bli allt viktigare för att attrahera och bibehålla betalande abonnenter.

- Eget innehåll och innehåll exklusivt för våra kunder är viktigt för vår konkurrenskraft. Vår lyckade satsning på den mycket populära ungdomsserien Jadine (producerad av vår innehållspartner Viva) visar detta tydligt. Vid nästa rapporttillfälle den 30 oktober hoppas jag kunna presentera ett format för att återge information om Mavshacks abonnenter och dess utveckling i prioriterade marknader, säger Anders Lindén.

För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Anders Lindén tel: 08-12451790

Om Mavshack AB (publ)

Mavshack driver en global Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen.

Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag listat på OMX Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

23 september 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Anders Lindén
tel: 08-12451790

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen.

Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag listat på OMX Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank