Mavshack utnyttjar del av investeringsgaranti i riktad emission

Mavshacks styrelse har beslutat att utnyttja 3,8 MSEK av den investeringsgaranti på 13 MSEK med Abara Equities Ltd som tidigare meddelats den 4 oktober 2016. Medlen ska användas till rörelsekapital i den växande verksamheten för kommande kampanjer i Mellanöstern under sommaren avseende framförallt Live Sport, Nyheter och uppdaterade TV-serier.

Mavshack informerade den 24 september 2015 att bolaget ingått ett investeringsavtal med Abara Equities Ltd, i vilket Abara garanterar nyemissioner upp till 30 MSEK varav 10 MSEK utnyttjades under 2015 och 7 MSEK under 2016. I enlighet med Pressmeddelande den 4 oktober 2016 förlängdes garanti för resterande 13 MSEK till den 1 juli 2017. Tidigare i år utnyttjades 3,9 MSEK av denna garanti. Med anledning av att denna garanti löper ut har styrelsen, med stöd av det mandat styrelsen fick på ordinarie bolagsstämma den 5 maj 2017, beslutat att utnyttja 3,8 MSEK av kvarvarande ca 9 MSEK. Mavshack emitterar totalt 32 323 057 nya aktier till Abara Equities på en teckningskurs om 0,1182 kr. Teckningskursen har avtalsenligt fastställts till 80 % av den genomsnittliga aktiekursen under 30 dagar före emissionstillfället. Efter emissionen uppgår antalet aktier i Mavshack till 199 430 000 och det registrerade aktiekapitalet till 19 943 000,2 kronor.

Pressmeddelande från den 4 oktober 2016 om förlängningen av avtalet med Abara Equities finns via följande länk: http://investor.mavshack.com/se/nyheter/mavshack-salde-627-773-abonnemang-i-tredje-kvartalet-2016-en- 49803?from=2016-01-01&to=2016-12-31

1 juni 2017

Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta
VD Tommy Carlstedt, Telefon 08 1245179

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank