Mavshack utnyttjar del av investeringsgaranti i riktad emission

Mavshacks styrelse beslutade den 7 december att utnyttja 10 MSEK av den investeringsgaranti på 30 MSEK som tidigare avtalats med Abara Equities Ltd. Medlen ska användas till att lösa bolagets kortfristiga lån samt till rörelsekapital i den växande verksamheten.

Mavshack informerade den 24 september 2015 att bolaget ingått ett investeringsavtal med Abara Equities Ltd, i vilket Abara garanterar nyemissioner upp till 30 MSEK. Styrelsen beslutade igår att utnyttja 10 MSEK av denna garanti.

- Mavshack fortsätter att rekrytera nya abonnenter med målsättningen att öka antalet betalande prenumeranter. Detta ger oss en starkare finansiell ställning, vilket vi behöver för att fortsätta växa, säger Anders Lindén VD Mavshack.

Mavshack emitterar totalt 19 000 000 nya aktier till Abara Equities på en teckningskurs om 0,53 kr. Teckningskursen har avtalsenligt fastställts till 90% av den genomsnittliga aktiekursen under 5 dagar före emissionstillfället. Efter emissionen uppgår antalet aktier i Mavshack till 110 643 173.

Mavshack har möjlighet att utnyttja resterande del av investeringsgarantin fram till oktober 2016.

Pressmeddelande från den 24 september om avtalet med Abara Equities finns via följande länk:
http://investor.mavshack.com/se/nyheter/investmentbolag-garanterar-investering-pa-30- msek-41098

8 december 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Anders Lindén
tel: 08-12451790

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank