Mavshack utnyttjar del av investeringsgaranti i riktad emission

Mavshacks styrelse beslutade den 13 juli att utnyttja 7 MSEK av den investeringsgaranti på 30 MSEK som tidigare avtalats med Abara Equities Ltd. Medlen ska användas till rörelsekapital i den växande verksamheten som ett resultat av bolagets senaste lanseringar av Live Sport, Nyheter och uppdaterade TV-serier.

Mavshack informerade den 24 september 2015 att bolaget ingått ett investeringsavtal med Abara Equities Ltd, i vilket Abara garanterar nyemissioner upp till 30 MSEK varav 10 MSEK utnyttjades under 2015. Styrelsen beslutade igår att utnyttja 7 MSEK av denna garanti.

"Nu när vi har uppdaterat vårt bibliotek av innehåll och breddat vårt erbjudande med de senaste avsnitten av program, nyheter och direktsänd sport, är det nu viktigt att vi fortsätter att rekrytera nya abonnenter med målsättningen att öka antalet betalande prenumeranter. Vi behöver fler nya och engagerade prenumeranter för att fortsätta växa", säger Rainier David VD Mavshack.

Mavshack emitterar totalt 30 000 000 nya aktier till Abara Equities på en teckningskurs om 0,2448 kr. Teckningskursen har avtalsenligt fastställts till 90% av den genomsnittliga aktiekursen under 5 dagar före emissionstillfället. Efter emissionen uppgår antalet aktier i Mavshack till 147 106 943 och det registrerade aktiekapitalet till 14 710 694,555 kronor.

Mavshack har möjlighet att utnyttja resterande del av investeringsgarantin fram till oktober 2016. Pressmeddelande från den 24 september 2015 om avtalet med Abara Equities finns via följande länk: http://investor.mavshack.com/se/nyheter/investmentbolag-garanterar-investering-pa-30-msek-41098?page=4

14 juli 2016

För mer information vänligen kontakta:

VD Rainier David, Telefon 08 12451790
CFO Per-Olov Östberg, Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2016 kl. 09:00 CET.

Om Mavshack AB (publ)

Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank