REGMAR

Mavshack tillsätter Jacob Sachs som CFO

Mavshack rekryterar Jacob Sachs som ny CFO i syfte att förstärka ledningsgruppen och förbättra kompetensen inom framför allt ekonomisk analys. En av Jacobs viktigaste uppgifter är att öka transparensen och att på så sätt bättre förmedla till marknaden hur verksamheten fortlöper.

Jacob Sachs börjar 1 september och kommer närmast från Fantasma Games som CFO och tf vd. I de två rollerna var han drivande i att ta bolaget till Nasdaq First North. Jacob har lång erfarenhet av både verksamhetsutveckling samt intern och extern rapportering från bolag i tillväxt och förändring - såväl i noterad som onoterad miljö. Han har tidigare ett förflutet som analytiker inom investment banking på Kaupthing, controller på Besedo Global Services AB samt vd och delägare på ett e-handelsföretag. Jacob är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.

"Att få välkomna Jacob till Mavshack och ledningsgruppen känns oerhört bra. Med Jacob ombord stärks Mavshack ytterligare med gedigen kompetens och ledarskap med starkt strategiskt fokus och erfarenhet av att arbeta i en noterad miljö. Hans erfarenhet av bolag i tillväxt kommer vara värdefull med tanke på Mavshacks expansiva fas", säger Tommy Carlstedt, vd för Mavshack.

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se, mavshack.live eller kontakta:

Tommy Carlstedt, vd Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30:e augusti 2022 kl. 10:30 CEST

______________________________________________________________

Om Mavshack

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se 


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank