Mavshack stärker sin position genom förvärv av filippinsk partner

Mavshack förvärvar 51 procent av sin filippinska partner Ambient Media som idag ingår i Global Link koncernen. Förvärvet ger Mavshack goda förutsättningar att kontinuerligt erbjuda filippinska användare ett attraktivt utbud av TV-serier och filmer. Köpeskillingen uppgår till 37 MSEK. Förvärvet förutsätter bolagsstämmans godkännande.

Förvärvet betalas dels genom utgivande av 20 miljoner nya aktier i Mavshack. Global Link blir därmed en av huvudägarna i Mavshack med 25 procent av aktierna, före pågående nyemission. Styrelsen behöver bolagsstämmans mandat att emittera aktier. Mavshack avser därför att kalla till bolagsstämma den 16 juli 2015 för att fatta erforderliga beslut. Global Link kommer även beredas plats i styrelsen.

Resterande 17 MSEK betalas genom att Global Link köper Mavshacks kundfordringar uppkomna i Filippinerna i kvartal 3 på 20 MSEK, samt i Indien under kvartal 4 på 14 MSEK, till halva deras värde. Försäljningen av kundfordringarna ger därmed upphov till en avskrivning om 17 MSEK.

Ambient Media är ett produktionsbolag som arbetar med audio, video och animerad film. Bolaget har 40 medarbetare där merparten arbetar med animation av egna produktioner och uppdragsproduktion. Global Link, som är ett tjänstekonglomerat, kvarstår som ägare till resterande 49 procent. Sedan mars 2015 är Ambient Media Mavshacks partner för den filippinska målgruppen. I denna roll har bolaget tillsammans med Mavshack utarbetat en försäljnings- och marknadsstrategi för den filippinska diasporan.

"Samarbetet har fungerat väldigt bra och förlöpt smidigt trots att det varit intensivt. Tillsammans med Global Link har vi beslutat att fördjupa samarbetet för att skapa än större värde", säger Mavshacks VD Anders Lindén.

Förvärvet ger Mavshack goda förutsättningar att stärka sitt erbjudande med relevant och attraktivt innehåll: TV-serier och filmer, framförallt för den filippinska målgruppen. Förutom egen produktionskapacitet och lokaliseringskapacitet (dubbning, voice over och undertexter) har Ambient Media också djup kompetens på innehållssidan och ett starkt nätverk inom filippinsk underhållningsindustri. Lokal representation ger dessutom Mavshack tillgång till kulturell kunskap om målgruppen. Bolaget får genom det här en tydlig Filippinsk förankring.

"Starkare innehåll och en bättre användarupplevelse är centralt för att skapa och upprätthålla försäljning över tid. Genom förvärvet får Mavshack i ett slag hög kompetens för filippinskt innehåll och tillträde till ett starkt nätverk med de ledande filippinska innehållsleverantörerna", säger Anders Lindén.

Mavshacks huvudmålgrupper är filippinska och indiska TV-tittare som lever utanför sitt hemland. Bara i Mellanöstern bor ca 3 miljoner filippiner.

Mavshack avser att konsolidera Ambient Media från tredje kvartalet 2015. Förvärvet förväntas öka Mavshacks försäljning med ca 10 miljoner kronor för 2015 samt ge ett positivt bidrag till nettoresultatet.

26 juni 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Anders Lindén tel: 08-1245179

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen.

Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank