Mavshack sålde 627 773 abonnemang i tredje kvartalet 2016, en ökning med 84 % jämfört med andra kvartalet 2016 och förlänger emissionsgaranti med Abara

Det tredje kvartalets försäljning är rekord i sålda abonnemang för ett kvartal och är ett resultat av prenumeranter baserade i Förenade Arabemiraten, Bahrain och Kuwait vilka använder sina abonnemang eller kontantkort för sin mobiltelefon för att prenumerera, betala och konsumera innehåll.

Period - Innevarande kvartal
Nya abonnenter*
Andel betalande bland
nya abonnenter**
Totalt antal sålda
abonnemang***
Juli
6 288
73%
135 868
Augusti
3 513
93%
219 654
September
5 457
88%
272 251

 

Totalt kvartal 3 2016
15 258
83%
627 773
Totalt kvartal 2 2016
17 947
64%
341 358
Totalt kvartal 1 2016 
47 152
69%
265 839
Totalt kvartal 4 2015
26 061
34%
106 236

 

*) Antal nya abonnenter som registrerat sig för första gången. Detta inkluderar Basic abonnenter (personer som gratis får tillgång till ett begränsat innehåll) och betalande Premium abonnenter.
**) Andel av nya abonnenter som betalar för 1-dagars eller 30-dagarsabonnemang. Det ska noteras att olika prövotider erbjuds beroende på geografisk marknad.
***) Inklusive 1-dagars och 30-dagars abonnemang. Notera att en abonnent kan ha köpt flera dagspass under aktuell månad. Siffran inkluderar både nya och återkommande abonnenter. Avseende försäljning genom API integration med Telecom operatörer sker kvartalsvis avstämning i efterhand.

Följt av fokus på innehåll som härstammar från Filippinerna för den filippinska diasporan (befolkning som flyttat från sitt ursprungliga hemland) förstärkte tredje kvartalet trenden där användarna prenumererar, betalar och konsumerar innehåll via sina mobiltelefoner. Under tredje kvartalet var 75 % av konsumtionen från mobiltelefoner, 10 % från surfplattor och 15 % från datorer. Att erbjuda dagliga abonnemang genom ett applikationsprogrammeringsgränssnitt ("API") med regionala mobiloperatörer som implementerats i Förenade Arabemiraten, Bahrain och Kuwait tillåter användaren att prenumerera och avbeställa sin prenumeration på daglig basis med hjälp av sitt abonnemang eller kontantkort hos aktuellt telefonbolag. Detta har visat sig vara framgångsrikt då den filippinska diasporan föredrar ett lågt belopp framför ett lågt pris (dagskort kontra månadsabonnemang) för sin konsumtion. Flexibiliteten av att ha en möjlighet att aktivera eller av-aktivera sin prenumeration på daglig basis uppskattas av abonnenten där abonnenten är beredd att betala en premie för denna flexibilitet i förhållande till priset på ett månadsabonnemang. Beroende på vilken marknad ett abonnemang säljs motsvarar 6-9 endags abonnemang priset på ett månadsabonnemang.

Mavshacks nästa lansering är planerad till Saudiarabien, som var planerad att starta i september, men har skjutits upp på grund av begränsningar i resurser för teknisk integration hos aktuellt telekommunikations företag. Parallellt är Mavshack är i dialog med en annan stor mobiloperatör som har sin verksamhet i Kuwait, Oman och Qatar där den filippinska diasporan är aktiv. Mavshack har också inlett diskussioner med aktörer utanför Mellanöstern för att utforska om det finns intresse för liknande affärsmöjligheter via en teknisk integration i länder där den filippinska diasporan är verksam och av betydande antal.

Den 24 september 2015 beslutade Mavshacks styrelse att ingå avtal med Abara Equities Ltd (Abara), ett bolag som har fokus på att bistå asiatiska investeringar i Europa, där Abara garanterar nyemissioner upptill 30 MSEK i en eller flera delar fram till 1 oktober 2016. Under avtalsperioden har 17 MSEK av denna garanti utnyttjats för att exekvera på bolagets säljstrategi med speciellt fokus på Filippiner i Mellanöstern. Med stöd av det mandat styrelsen fick på ordinarie bolagsstämma den 17 maj 2016 har styrelsen fattat beslut om att ingå en förlängning av detta avtal med Abara. t.o.m. 1 juli 2017

"För oss är det glädjande att se hur väl bolaget lyckats med att implementera sin försäljningsstrategi i Mellanöstern. Genom att integrera med större mobiloperatörer har Mavshack därför en unik möjlighet att kapitalisera på nya konsumtionsvanor inom den kraftigt växande streamingmarknaden där mobiltelefonen används likväl för att teckna och betala för ett abonnemang som att konsumera innehåll", säger Charis Raftopoulos Managing Partner Abara Equities Ltd.

Avtalet om förlängning med Abara innefattar följande villkor:

  • Abara garanterar nyemissioner upptill 13 MSEK i en eller flera delar fram till den 1 juli 2017.
  • Mavshacks styrelse får påkalla denna garanti med 30 dagars varsel och teckningskursen fastställs till 80 % av den genomsnittliga aktiekursen under 30 dagars mätperiod innan emissionstillfället.
  • Kvarstående del av styrelsens mandat att emittera aktier är 35 miljoner aktier

Antalet aktier och aktiekapitalet kommer att öka i förhållande till den teckningskurs som baserar sig på aktuell mätperiod. Nuvarande antal aktier är 147 106 943 och aktiekapital är 14 710 695 kr. Med dagens aktiekurs 0,37 kr skulle antalet aktier öka med högst 35 000 000 till högst 182 106 943 aktier och aktiekapitalet med högst 3,5 MSEK till högst 18 210 695 SEK. Detta skulle således innebära en utspädningseffekt om 24 %.

4 oktober 2016

För mer information vänligen kontakta
VD Rainier David, Telefon 08 12451790
CFO Per-Olov Östberg, Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2016 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB (publ)

Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank