Mavshack sålde 58 877 abonnemang i januari - majoritet av nya abonnenter nu betalande

Mavshack sålde 58 877 abonnemang i januari, en ökning med 20 000 jämfört med månaden innan. Antalet nya abonnenter i januari uppgick till 14 659 varav 64 procent av dem var betalande. Drygt 49 500 av det totala antalet sålda abonnemang var dagsabonnemang*.

Månad Nya abonnenter* Andel betalande bland nya abonnenter** Totalt antal sålda abonnemang***
Totalt Q3 13 340 14% 7 757
Oktober 9 758 34% 23 422
November 6 398 24% 44 144
December 9 905 41% 38 670
Totalt Q4 26 061 34% 106 236
 Januari 14 659 64% 58 877

*Anta l nya abonnenter som registrerat sig för första gången. Detta inkluderar Basic abonnenter (personer som gratis får till gång till ett begränsat innehåll) och betalande Premium abonnenter.
**Andel av nya abonnenter som betalar för 1-dagars eller 30-dagars abonnemang.
***Inklusive 1-dagars och 30-dagars abonnemang. Notera att en abonnent kan ha köpt flera dagspass under aktuell månad. Siffran inkluderar både nya och återkommande abonnenter

Både antalet nya abonnenter och antalet sålda abonnemang ökade under januari. Totala antalet sålda abonnemang ökade till 58 877 i januari (38 670) varav drygt 49 500 var dagsabonnemang*. Antalet nya abonnenter var 14 659 (9 905) varav 64 procent (41 procent) var betalande. Januari blir därmed första månaden då en majoritet av nya abonnenter är betalande.

Totalt antal sålda abonnemang visar hur den totala affären utvecklas. Rekrytering av nya abonnenter och behålla dessa, samt konvertering till betalande abonnenter är centrala mått för att bedöma hur väl affärsmodellen fungerar. Mavshack följer dessa siffror noga och justerar sina aktiviteter efter hur de utvecklas.

*1) Mavshack säljer 1-dagarsabonnemang i Mellanöstern till ett pris motsvarande ca USD 0,80.

3 februari 2016

För mer information vänligen kontakta
VD Anders Lindén, Telefon 08 12451790

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank