Mavshack sålde 44 000 abonnemang i november - kundbasen ökar

Mavshack fortsätter att rekrytera nya abonnenter med målsättningen att öka antalet betalande prenumeranter. Under den senaste tremånadersperioden har 27 000 nya abonnenter tillkommit. Samtliga försäljningskanaler (kreditkort on-line, köp inuti app samt försäljning via telekomoperatörer) ökar. Totalt såldes över 44 000 abonnemang i november varav de flesta är dagsabonnemang via Du och Etisalat i Mellanöstern. Dagsabonnemangen*1) är ett kostnadseffektivt sätt för konsumenter att använda Mavshack's tjänst. Prenumeranter som köper dagsabonnemang har i genomsnitt köpt 5-8 st. per månad.

Månad  Nya abonnenter* Andel betalande bland nya abonnenter** Totalt antal sålda abonnemang***
Juli 1 216 5% 195
Augusti 1 523 4% 272
September 10 601 16% 7 290
Totalt Q3 13 340 14% 7 757
Oktober 9 758 34% 23 422
November 6 398 24% 44 144

*Antal nya abonnenter som registrerat sig för första gången. Detta inkluderar Basic abonnenter (personer som gratis får tillgång till en begränsad mängd material) och betalande Premium abonnenter.
**Andel av nya abonnenter som betalar för 1-dagars eller 30-dagarsabonnemang.
***Inklusive 1-dagars och 30-dagars abonnemang. Notera att en abonnent kan ha köpt flera dagspass under aktuell månad. Siffran inkluderar både nya och återkommande abonnenter

Mavshack fortsatte under november med riktade marknadsföringskampanjer främst till den filippinska diasporan. I slutet av september genomförde en av operatörerna i Mellanöstern marknadsföringsaktiviteter som resulterade i ett starkt inflöde av nya abonnenter i september och oktober. Av de drygt 6 000 nya abonnenter som tillkom i november var 1 500 nya betalande. Totala antalet betalande abonnenter i november översteg 5 000 vilket är en kraftig ökning.

Totalt antal sålda abonnemang visar hur den totala affären utvecklas. Rekrytering av nya abonnenter och behålla dessa, samt konvertering till betalande abonnenter är centrala mått för att bedöma hur väl affärsmodellen fungerar. Mavshack följer dessa siffror noga och justerar sina aktiviteter efter hur de utvecklas.

*1) Mavshack säljer 1-dagarsabonnemang i Mellanöstern till ett pris motsvarande ca USD 0,80. Bolagets 30-dagar abonnemang säljs för USD 6,99 eller motsvarande i lokal valuta i vissa länder.

2 december 2015

För mer information kontakta:
VD Anders Lindén, telefon 08-12 45 17 90
[email protected]

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank