Mavshack sålde 38 670 abonnemang i december - antalet nya abonnenter ökar

Antalet nya abonnenter ökade från 6 398 månaden innan till 9 905 i december. Av dessa var hela 41 % betalande abonnenter vilket är en avsevärt högre andel jämfört med månaden innan (24 %). Försäljningen av dagsabonnemang avtog när filippinska diasporan i mellanöstern återvände hem under julledigheten de två sista veckorna i december. Totalt såldes 38 670 abonnemang under december varav drygt 36 900 av dessa var dagsabonnemang*1).

Månad  Nya abonnenter* Andel betalande bland nya abonnenter** Totalt antal sålda abonnemang***
Totalt Q3 13 340 14% 7 757
Oktober 9 758 34% 23 422
November 6 398 24% 44 144
December 9 905 41% 38 670
Totalt Q4 26 061 34% 106 236

*Antal nya abonnenter som registrerat sig för första gången. Detta inkluderar Basic abonnenter (personer som gratis får tillgång till en begränsat innehåll) och betalande Premium abonnenter.
**Andel av nya abonnenter som betalar för 1-dagars eller 30-dagarsabonnemang.
***Inklusive 1-dagars och 30-dagars abonnemang. Notera att en abonnent kan ha köpt flera dagspass under aktuell månad. Siffran inkluderar både nya och återkommande abonnenter   

Totala antalet sålda abonnemang under december minskade i jämförelse med månaden innan p.g.a. en försäljningsnedgång kring julveckorna. Mavshacks samarbetspartners i Mellanöstern gör bedömningen att minskningen under denna period beror på att målgruppen, filippinska diasporan, pausade sina abonnemang när de återvände till hemlandet under julledigheten. Återhämtningen av antal sålda abonnemang veckorna efter jul bekräftar detta.

Totalt antal sålda abonnemang visar hur den totala affären utvecklas. Rekrytering av nya abonnenter och behålla dessa, samt konvertering till betalande abonnenter är centrala mått för att bedöma hur väl affärsmodellen fungerar. Mavshack följer dessa siffror noga och justerar sina aktiviteter efter hur de utvecklas.

*1) Mavshack säljer 1-dagarsabonnemang i Mellanöstern till ett pris motsvarande ca USD 0,80. Bolagets 30-dagars abonnemang säljs för USD 6,99 eller motsvarande i lokal valuta i vissa länder.

11 januari 2016

För mer information vänligen kontakta
VD Anders Lindén, Telefon 08 12451790

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack's ambition att vara det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank